Modlitewnik rodziny Abkowiczów

Repository: Karaim manuscripts and old prints in Polish private collections

manuscript - details

Authors
Copyists Szemoel Abkowicz syn Matatii syna Abrahama lekarza, Chanania ben Dawid Abkowicz, Gabriel Menachem Abkowicz, Rafał Abkowicz
Language 1. Karaim, northwestern, alphabet Hebrew, 2. Hebrew, alphabet Hebrew
Creation place Powiat upicki (Nowe Miasto lub Poswol), zob. [Uwagi]
Creation date 1786

Physical description

Material paper
Material description Kremowy, papier ręcznie czerpany żeberkowy
Number of pages 435 kk.
Numeration description Numeracja: Brak
Block format 157 x 115 mm
Card format 152 x 96 mm
Rows and columns 18 22 x 1
Persistence state and readability state description Dobry, rękopis po konserwacji
Binding description Tektura obleczona skórą: tylna i grzbiet oryginalna – po konserwacji, przednia rekonstruowana
Ink Brązowy, czarny, niebieski, zielony; rękopis wykonany różnymi atramentami metalo-garbnikowymi i anilinowymi (niebieskim i zielonym), niektóre wpisy o narodzinach lub śmierci członków rodziny pisane ołówkiem

Script

Script style square, semi cursive, cursive
Vocalization partially vocalized

Annotations, additions

Z kolofonu na k. 432 r o – 432 v o wynika, że znaczną część rękopisu sporządził Szemoel syn Matatii syna Abrahama lekarza, starego, na prośbę Abrahama zwanego Abkowicz. Szemoel nazywa Abrahama bratem, jednak dokładna relacja między tymi dwoma osobami jest niejasna. Kopista podaje datę dzienną ukończenia kopiowania rękopisu: 6 dzień miesiąca tamuz 5546 (tj. 2 lipca 1786 A.D.).

Wczesna historia rodziny Abkowiczów pozwala nam stwierdzić, że rękopis stworzono przypuszczalnie w powiecie upickim Królestwa Polskiego i stamtąd przewieziono do Trok niedługo przed 1811 rokiem przez Dawida syn Abrahama Abkowicza (1783–1818). W późniejszym okresie właścicielami rękopisu byli kolejno: Chanania Abraham Abkowicz (1817–1876; hazzan w Trokach), jego starszy syn Gabriel Menachem Abkowicz (1841–1917; szamasz w Trokach), jego młodszy syn Abraham Szemoel Abkowicz (1857–1941), wnuk Ananiasza Rafał syn Abrahama Szemoela Abkowicz (1896–1992).

Wiele kart popisanych, zob. np. kk. 81 r o , 144 r o . Karty 152 v o , 205 v o , 271 v o , 386, 396 v o , 433 v o , 434 v o puste. Karty 1–2, 215, 419 zniszczone i podklejone (tekst na nich zachował się fragmentarycznie). Podczas konserwacji naniesiono numery kart ołówkiem, źle odwracając rękopis, w wyniku czego numery kart znalazły się w dolnym lewym roku kart recto odwrócone do góry nogami; poza tym opuszczono numer 249 podczas nanoszenia numeracji (niniejszy opis uwzględnia rzeczywistą liczbę stron).

Tom drukowany zawiera wkładki rękopiśmiennicze.

Information about content

Item No. Position Name  
1 1 r — 86 v modlitwy wieczorne i poranne na dni powszednie, świąteczne i sobotnie oraz pieśni religijne na dni sobotnie, język hebrajski Show details
2 87 v przekład pieśni religijnej ( [zemer] ) na język karaimski Show details
3 88 r — 88 v pieśń religijna ( [zemer] ) na dni sobotnie, język hebrajski Show details
4 88 v — 89 r przekład powyższej pieśni religijnej ( [zemer] ) na język karaimski Show details
5 89 r — 91 v dalszy ciąg modlitw i pieśni religijnych ( [zemer] ) na dni sobotnie, język hebrajski Show details
6 91 v — 92 r przekład pieśni religijnej na język karaimski Show details
7 92 r — 93 v dalszy ciąg modlitw i pieśni religijnych ( [zemer] ) na dni sobotnie, język hebrajski Show details
8 93 v — 145 v modlitwy i błogosławieństwa na dni świąteczne Show details
9 145 v wpis o narodzinach syna ręką Chananii Abrahama Abkowicza (1817–1876) w języku hebrajskim Show details
10 146 r — 152 v dalszy ciąg modlitw i błogosławieństw na dni świąteczne Show details
11 153 r — 203 v modlitwy i elegie żałobne ( [kyna] ) na dni sobotnie miesiąca tamuz Show details
12 203 v — 205 r przekład elegii żałobnej ( [kyna] ) na trzecią sobotę miesiąca tamuz na język karaimski Show details
13 206 r — 219 v modlitwy i pieśni religijne ( [zemer] ) na dni świąteczne, język hebrajski Show details
14 220 r — 221 r przekład na język karaimski pieśni religijnej ( [zemer] ) na święto Szawuot Show details
15 222 r wpisy o narodzinach wnucząt ręką Samuela Szpakowskiego (1784–1852) w języku hebrajskim Show details
16 222 r — 225 v hymny religijne ( [pijut] ) do poszczególnych paraszy, język hebrajski Show details
17 226 r wpis o narodzinach dziecka w języku hebrajskim Show details
18 226 v — 227 v błogosławieństwa ( [beracha] ) na święto Sukkot, język hebrajski Show details
19 228 r — 274 v dalszy ciąg hymnów religijnych ( [pijut] ) do poszczególnych paraszy oraz elegii żałobnych, język hebrajski Show details
20 275 r — 275 v przekład na język karaimski elegii żałobnej ( [kyna] ) na Szemini Aceret Show details
21 276 r — 276 v wpisy o śmierci i narodzinach członków rodziny (przypuszczalnie ręką Samuela Szpakowskiego (1784–1852)) w języku hebrajskim Show details
22 277 r — 295 v modlitwy wieczorne i poranne na dni postne miesiąca tamuz, język hebrajski Show details
23 277 r — 295 v modlitwy na dni postne miesiąca tamuz, język hebrajski Show details
24 296 r — 296 v wpisy o narodzinach i śmierci członków rodziny ręką Rafała Abkowicza (1896–1992) w języku hebrajskim Show details
25 297 r — 357 r modlitwy wieczorne i poranne na dni postne miesiąca aw oraz modlitwy na pocieszenie, język hebrajski Show details
26 357 v wpisy o śmierci członków rodziny ręką Rafała Abkowicza (1896–1992) w języku hebrajskim Show details
27 358 r — 360 r hymn religijny ( [pijut] ) na święto Purim, język hebrajski Show details
28 360 v — 361 v wpisy o śmierci członków rodziny ręką Chananii Abrahama Abkowicza (1817–1876) oraz Gabriela Menachema Abkowicza (1841–1917) w języku hebrajskim Show details
29 362 r — 362 v hymn religijny ( [pijut] ) na święto Szawuot, język hebrajski Show details
30 362 v wpis o narodzinach syna ręką oraz Gabriela Menachema Abkowicza (1841–1917) w języku hebrajskim Show details
31 363 r — 374 v modlitwy na dni postne, język hebrajski Show details
32 374 v wpisy o śmierci żony ręką Rafała Abkowicza w języku hebrajskim Show details
33 375 r — 385 v modlitwy wieczorne i poranne na dziesiąty dzień miesiąca tewet, język hebrajski Show details
34 387 r — 428 v modlitwy wieczorne i poranne oraz pieśni religijne ( [zemer] ) na święto Purim, język hebrajski Show details
35 428 v — 429 v przekład na język karaimski pieśni religijnej ( [zemer] ) na święto Purim Show details
36 432 r — 432 r dalszy ciąg pieśni religijnych ( [zemer] ) na święto Purim, język hebrajski Show details
37 432 r — 432 v kolofon kopisty Szemoela Abkowicza syn Matatii syna Abrahama lekarza, język hebrajski Show details
38 432 v — 434 r porządek modlitw, język hebrajski Show details
39 435 v wpis o narodzinach Natana Jeszui syna Szemoela Nowickiego (ur. 19 dnia miesiąca siwan 1843) Show details
Incipit (pierwszy czytelny fragment, k. 1 r o ): וארוממנהו. אלי
Excipit (ostatni w pełni zachowany wers, k. 435 v o ): ז׳ לשבוע יט׳ לסיוון שנת ת֗ר֗ג֗ לפק׳

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.