Repozytorium: Karaimska baza literacko-bibliograficzna

CZASOPISMO - Informacje

Redaktorzy Michał Tynfowicz
Wydawcy Lietuvos Karaimu Draugija, Jarychka čyhardy Bavy Karajlarnyn Lietuvada
Miejsca wydawania Kaunas, Pasvalys, Panieviėžys
Lata wydawania 1934 — 1939

Seria

Redaktorzy Michał Tynfowicz
Wydawca Lietuvos Karaimu Draugija
Miejsce wydawania Kaunas
Lata wydawania 1934 —

Seria

Redaktorzy Michał Tynfowicz
Wydawca Lietuvos Karaimu Draugija
Miejsce wydawania Pasvalys
Lata wydawania 1938 —

Seria

Redaktorzy Michał Tynfowicz
Wydawca Jarychka čyhardy Bavy Karajlarnyn Lietuvada
Miejsce wydawania Panieviėžys
Lata wydawania 1939 —

Informacje o treści

Posłowie

Onarmach ‘powodzenie; pomyślność’, tłumaczony na litewski jako ‘pažanga’ czyli ‘postęp’, był czasopismem wydawanym przez Związek Karaimów Litewskich (Bavy Lietuva Karajlarnyn, Bavy Karajlarnyn Lietuvada, lit. Lietuvos Karaimų Draugija) w niepodległej Litwie okresu międzywojennego i obok Karaj Awazy Aleksandra Mardkowicza (1931-1938, Łuck) był jedynym dłużej wychodzącym czasopismem wydawanym w języku karaimskim. Onarmach ukazał się w trzech zeszytach: pierwszy w roku 1934 (5695) w Kownie, drugi w 1938 (5698) w Poswolu i trzeci w 1939 (5699) w Poniewieżu. Dwa pierwsze zeszyty redagowane były przez Michała Tynfowicza (Michael Tynfovič, lit. Mykolas Tinfavičius), trzeci zaś przez J. Rojeckiego (J. Rajecki).

Podobnie jak Karaj Awazy od zeszytu szóstego, Onarmach zawiera w podtytule wzmiankę vachtlych karaj tildia ‘czasopismo w języku karaimskim’. Poza artykułami w języku karaimskim, których autorami są oprócz Karaimów litewskich także Karaimi z Polski i Krymu, zeszyt pierwszy zawiera jeden – acz najdłuższy – artykuł Aleksandra Mardkowicza w przekładzie na język litewski, zaś zeszyt trzeci, jednostronicowy artykuł Daniela Czaprockiego (Daniele Tchaproski) w języku francuskim. Niezwykle ciekawe są też listy Karaimów z Kairu tłumaczone z języka Tory i rosyjskiego, pomieszczone w zeszycie pierwszym.

W wydaniu pierwotnym dwa pierwsze zeszyty redakcja Onarmachu przygotowała w formie powielanego maszynopisu, trzeci został odbity w drukarni. Zeszyt ten zeskanowaliśmy i w tej formie udostępniamy go w niniejszym wydaniu elektronicznym. Zeszyty 1-2, jako nienadające się do jakiejkolwiek obróbki poligraficznej, zostały przepisane, zaś winiety, rysunki i nuty przerysowane w formie grafiki komputerowej. Trudu przepisania części karaimskiej na podstawie egzemplarzy w posiadaniu niżej podpisanego, a dostarczonych przez Romualda Czaprockiego, podjęła się dr Tülay Çulha, wtedy doktorantka Uniwersytetu Ankarskiego w Turcji, która wykonała też grafikę. Nuty przepisała Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zaś teksty w języku litewskim – Irena Jaroszyńska. Niżej podpisany uzupełnił pewne brakujące oraz nieczytelne fragmenty tekstu jak również dokonał korekty całości tekstu karaimskiego na podstawie fotografii elektronicznych dostarczonych przez Mariolę Abkowicz.

Oczywiście zeszyty na nowo edytowane nie mogą być całkowicie wierne oryginałowi, choć redaktorzy starali się, by uczynić je możliwie najwierniejszymi. Przyjęto następujące zasady edytorskie:

 1. Zachowano grafikę, ortografię, układ stron, ustępów, czcionek i większości znaków przestankowych, zmieniając jedynie w kilku wypadkach łącznik na myślnik i odwrotnie oraz wprowadzając niewielkie zmiany, jak na przykład odnośnik do przypisu x/ na *, z przyczyn technicznych zmieniając znak ` nad niektórymi samogłoskami na ′.
 2. Nie poprawiano wahań w ortografii, piśmie i tych form językowych, które – choć nienormatywne – uznano za dopuszczalne.
 3. Oczywiste błędy poprawiono, podając w przypisach formy oryginalne. Przypisy redakcyjne opatrzono dopiskiem (red.). Użyto następujących znaków edytorskich:
  • { } dla tekstu zbytecznego
  • [ ] dla tekstu dodanego
  • < > dla tekstu poprawionego lub niejasnego
        oraz
  • | na oznaczenie granicy rządka w przypisach.

Na zakończenie pragniemy dodać, że powielane egzemplarze zeszytu pierwszego i drugiego zawierają pewną ilość poprawek i dopisków odręcznych. Niekiedy trudno ustalić, które z nich pochodzą od redaktora, a które zostały wprowadzone przez czytelników. Onarmach nie ma numeracji ciągłej. Pierwszy zeszyt ma oznaczenie słowne w winiecie na pierwszej stronie BURUNHU BITIK ‘zeszyt pierwszy’, zaś zeszyt drugi – EKINČI BITIK ‘zeszyt drugi’ zarówno na stronie tytułowej i winiecie strony pierwszej, natomiast zeszyt trzeci nie ma żadnej numeracji, podany jest jedynie rok 1939/5699. Niektóre egzemplarze krążące wśród czytelników zostały opatrzone późniejszą numeracją. Jeśli chodzi o stronicowanie, pierwszy zeszyt ma numerację odredakcyjną pisaną na maszynie. Drugi zeszyt ma paginację odręczną, przy czym strony 1-33 mają numery na górze przy zewnętrznych krawędziach, zaś strony 34-39 zawierające piosenki z nutami (jyrlar) mają osobną paginację 1-6, w jednych egzempalarzach na dole, w innych na górze, jeszcze w innych zarówno na górze jak i na dole stron.

Henryk Jankowski

 

Uwagi

Ukazały się trzy zeszyty

Kontynuując przeglądanie e-jazyszłar zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.
Proszę przeczytaj nasz regulamin plików cookie.