Publicystyka Aleksandra Mardkowicza dotycząca tematyki prawa notarialnego. Zbiór tekstów

Published in: Almanach karaimski, 2018, 7

Repository: Karaim literary-bibliographic database

ARTICLE - Information

Authors Mariusz Pawelec
Language Polish, alphabet Latin

Pchysical description

Pages 145 — 180

Information about content

Abstract Nieznanym dotąd aspektem działalności publicznej Aleksandra Mardkowicza była jego publicystyka dotyczącą zagadnień prawa notarialnego. Zbiór tekstów obejmuje sześć jego artykułów i polemik oraz jedną replikę na jego wystąpienie. Napisał je będąc notariuszem w Łucku. Teksty ukazały się w latach 1932-1935 w Warszawie w dwutygodniku „Notarjat i Hipoteka”.
Keywords Aleksander Mardkowicz; Łuck; Czasopisma; prawo notarialne; II Rzeczpospolita Polska

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.