A Contribution to the Biography of Josef ha-Mashbir ben Shemuel ha-Rodi

Published in: Almanach karaimski, 2018, 7

Repository: Karaim literary-bibliographic database

ARTICLE - Information

Authors Michał Németh
Language English, alphabet Latin

Pchysical description

Pages 83 — 98

Information about content

Abstract W tym artykule autor przedstawia tekst karaimski z autografu Josefa Ha-Mashbira (zm. 1700). Odkrycie tego ostatniego źródła dowodzi, że był on native speakerem z północno-zachodniego dialektu języka karaimskiego, który z kolei potwierdza tezy tych badaczy, którzy twierdzą, że pochodzi on z Litwy. Co ważne, źródło, o którym mowa jest jednym z najstarszych znanych północno-zachodnich tekstów karaimskich.
Keywords Józef ha-Maszbir; Karaimi haliccy; Karaimi w Trokach; Karaimi w Haliczu; Historia Karaimów

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.