Karaimi w Wilnie do wybuchu I wojny światowej. Rekonesans badawczy

Published in: Almanach karaimski, 2018, 7

Repository: Karaim literary-bibliographic database

ARTICLE - Information

Authors Stefan Gąsiorowski
Language Polish, alphabet Latin

Pchysical description

Pages 67 — 82

Information about content

Abstract Artykuł dotyczy dziejów społeczności karaimskiej w Wilnie od czasów zamierzchłych do wybuchu I wojny światowej, który to temat nie był dotychczas w kręgu zainteresowania nauki polskiej czy obcej. Nie można mówić o osadnictwie Karaimów w Wilnie w okresie średniowiecza czy czasach nowożytnych, ponieważ nastąpiło ono dopiero w XIX wieku, kiedy miasto to znalazło się pod zaborem rosyjskim. Do prężnie rozwijającej się stolicy Litwy przyciągała ich potrzeba lepszej edukacji i możliwości uzyskania dobrze płatnej pracy, a czasem wojskowy przydział. Docierali tam Karaimi głównie z pobliskich Trok i okolicznych wsi oraz z całego rosyjskiego imperium. Społeczność ta rozwijała się stopniowo i była coraz bardziej widoczna nie tylko w miejscowym wojskowym garnizonie, ale w także w szkołach, urzędach, na ulicach i targach miasta. Szybko pojawiła się również potrzeba wzniesienia własnego domu modlitwy i cmentarza, co udało się zrealizować dzięki przychylności władz miasta i wsparciu finansowym wszystkich gmin karaimskich w Rosji. Jednak własną niezależną gminę wileńscy Karaimi utworzyli dopiero w latach 20. XX wieku.
Keywords Wilno; Gmina karaimska w Wilnie; Cmentarze; domy modlitwy; Kienesa w Wilnie; zabór rosyjski

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.