Wokół zagadnień historiografii

Published in: Awazymyz, 2014, 25 (1 (42))

Repository: Karaim literary-bibliographic database

ARTICLE (review) - Information

Additional title Tu i tam
Authors Mariusz Pawelec
Language Polish

Pchysical description

Pages 27 — 28

Information about content

Keywords Recenzja

Remarks

Wojciech Wendland, „Trzy czoła proroków z matki obcej”. Myśl historiograficzna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 326.

By continuing to browse e-jazyszłar you agree to our use of cookies.
Please read our cookie rules.